1. هود شومینه ای درسا مدل سایه

    هود شومینه ای درسا مدل سایه

    قــدرت مــــکش: 650m3/h / سنسور اتومات (دود،بخار،گرما،بو،گاز)

    تماس بگیرید