شیر دوکاره ظرفشویی

  1. شیر ظرفشویی دوکاره تصفیه دار قهرمان

    شیر ظرفشویی دوکاره تصفیه دار قهرمان

    شیر ظرفشویی تتراس دو منظوره قهرمان با امکان وصل تصفیه آب به آن برای کسانی که نمیخواهند شیر تصفیه جداگانه بر روی سینک داشته باشند

    تماس بگیرید