1. اجاق گاز 2 شعله T&D (تی اند دی)استیل  مدل 127
  2. اجاق گاز رومیزی 2 شعله استیل مدل S-2301 استیل البرز
  3. اجاق گاز رومیزی2 شعله شیشه ای مدل G-2302 استیل البرز
  4. اجاق گاز رومیزی2 شعله شیشه ای مدل G-2303 استیل البرز
  5. اجاق گاز توکا 2شعله شیشه ای تابان  G 202
  6. اجاق گاز 2 شعله فرامکو استیل  مدل V 301
  7. اجاق گاز 2 شعله فرامکو شیشه ای مدل V 302
  8. سرویس 4 پارچه کیدز گاردن GARDEN