اجاق گاز نیمه استیل

 1. اجاق گاز رومیزی 4 شعله نیمه استیل مدل G-4602/s استیل البرز
 2. اجاق گاز رومیزی 5 شعله استیل مدل S-5901 استیل البرز
 3. فر توکار برقی درسا مدل آترا
 4. (فر+مایکروویو) PCMO-101 لتو
 5. اجاق گاز رومیزی 4 شعله شیشه ای مدل G-4601 استیل البرز
 6. فر توکار برقی - گازی اخوان مدل F10
 7. فر توکار برقی - گازی اخوان مدل F18
 8. فر توکار برقی - گازی اخوان مدل F18
 9. فر توکار برقی اخوان مدل F26
 10. فر توکار برقی درسا مدل ارس
 11. فر توکار برقی درسا مدل افروز
 12. فر توکار برقی درسا مدل نورا
 13. اجاق گاز رومیزی 3 شعله شیشه ای مدل G3501/S استیل البرز
 14. اجاق گاز رومیزی 5شعله نیمه استیل مدل G-5701/ sاستیل البرز
 15. فر گازی توکار استیل البرز مدل : FG2
 16. فر گازی-برقی توکار استیل البرز مدل : FGE3
 17. مایکروویو رومیزی لتو + LETO مدل FMW-101
 18. مایکروویو رومیزی لتو + LETO مدل FMW-102
 19. مایکروویو رومیزی لتو + LETO مدل FMW-103
 20. مایکروویو رومیزی لتو + LETO مدل FMW-104
 21. مایکروویو رومیزی لتو + LETO مدل FMW-105