1. اجاق گاز 5 شعله استیل توکار ایلیا استیل مدل : S 502
 2. اجاق گاز 5 شعله شیشه ای ایلیا استیل مدل : G 504 M
 3. اجاق گاز3 شعله شیشه ای ایلیا استیل مدل :G 302
 4. سینک توکار ایلیا استیل مدل :2014
 5. سینک توکار ایلیا استیل مدل :4013
 6. سینک روکار ایلیا استیل مدل :3013
 7. اجاق گاز 2شعله شیشه ای ایلیا استیل مدل : G 202
 8. اجاق گاز 4 شعله شیشه ای ایلیا استیل مدل : G 402
 9. اجاق گاز 4 شعله شیشه ای ایلیا استیل مدل : G 415
 10. اجاق گاز 4 شعله شیشه ای ایلیا استیل مدل : G 408
 11. اجاق گاز 4 شعله شیشه ای ایلیا استیل مدل :G 416
 12. اجاق گاز 5 شعله استیل توکار ایلیا استیل مدل : IS 5902W