1. فر تمام برقی توکار بیمکث مدل MF008 E
 2. فر توکار برقی درسا مدل آترا
 3. فر تمام برقی توکار بیمکث مدل 0020
 4. فر توکار برقی - گازی اخوان مدل F10
 5. فر توکار برقی درسا مدل ارس
 6. فر توکار برقی درسا مدل نورا
 7. فر توکار تمام برقی توکار clayberg مدل VERONICA 403
 8. فر توکار تمام برقی وگازی توکارclayberg مدل CAMELLIA 404
 9. فر توکار برق و گاز توکار بیمکث مدل GوMF0011 E
 10. فر توکارر برقی T&D (تی اند دی )- مدل TD-211
 11. فر توکار اسمارت برقی - گازی سینجر مدل SES 13
 12. فر توکار اسمارت فول برق سینجر مدل SLS 4