توالت فرنگی

انواع توالت فرنگی

 1. توالت فرنگی Fiure مدل 2060
 2. توالت فرنگی idevit ترکیه مدل Vega
 3. توالت فرنگی زمینی Pier مدل 1131A
 4. وال هنگ Fiure مدل 7016
 5. وال هنگ Fiure مدل 7020
 6. وال هنگ Fiure مدل L 7003 درب UF
 7. وال هنگ Fiure مدل L 7006
 8. وال هنگ Fiure مدل L 7008
 9. وال هنگ Pier مدل 016E
 10. وال هنگ Pier مدل 619Y
 11. وال هنگ بزرگ Fiure مدل 7010
 12. وال هنگ بیده دار Fiure مدل 7021