1. هود شومینه ای درسا مدل بی تا

    هود شومینه ای درسا مدل بی تا

    قــدرت مــــکش: 750m3/h / سنسور اتومات (دود،بخار،گرما،بو،گاز)

    تماس بگیرید