هود زیر کابینتی درسا مدل نسیم

  1. هود زیر کابینتی درسا مدل نسیم

    هود زیر کابینتی درسا مدل نسیم

    قــدرت مــــکش: 650m3/h / دو موتور چهار سرعته

    تماس بگیرید