پکیج شیر آلات آسایش

 1. شیر روشویی‏ متحرک راسان مدل افسون
 2. شیر اهرمی راسان آفتابه مدل موج
 3. شیر روشویی‏ تک پایه نیوکاستا راسان
 4. شیر روشویی‏ دیواری نیوکاستا راسان
 5. شیر روشویی‏ تو کاسه نیوکاستا راسان
 6. شیر روشویی‏ اهرمی راسان مدل آتیس
 7. ‏روشویی‏ ‏ثابت‏ اهرمی ‏‏ راسان مدل لوتوس‏ ‏سفید
 8. شیر روشویی‏ اهرمی راسان مدل آتیس
 9. روشویی ثابت اهرمی ‏ راسان مدل لوتوس‏ ‏مشکی‏
 10. شیر روشویی‏ اهرمی راسان مدل هیلدا
 11. آفتابه‏ اهرمی ‏‏ راسان مدل لوتوس‏ ‏سفید
 12. شیر روشویی‏ اهرمی راسان مدل رابیت
 13. شیر روشویی‏ راسان مدل مینیاتور
 14. ‏آفتابه‏ اهرمی ‏ راسان مدل لوتوس‏ ‏مشکی‏
 15. شیر روشویی‏ اهرمی راسان مدل النا
 16. شیر روشویی‏ اهرمی راسان مدل رابیت
 17. شیر روشویی‏ اهرمی راسان مدل آتیس
 18. شیر روشویی‏ اهرمی راسان مدل دنیس
 19. دوش‏ اهرمی ‏‏ راسان مدل لوتوس‏ ‏سفید
 20. شیر روشویی‏ اهرمی راسان مدل آلیس
 21. شیر روشویی‏ پایه بلند اهرمی راسان مدل لیانا
 22. شیر روشویی‏ پایه بلند اهرمی راسان مدل آتیس
 23. دوش اهرمی ‏ راسان مدل لوتوس‏ ‏مشکی‏
 24. شیر روشویی‏ پایه بلند اهرمی راسان مدل لیانا