1. هود شومینه ای کن  مدل 801

    هود شومینه ای کن مدل 801

    قدرت مکش : 700 مترمکعب برساعت/ کنترل دار

    تماس بگیرید