1. شیر حمام تنسر Tenser مدل aqua gold
 2. ست شیرآلات تنسر Tenser مدل فریس سفید طلایی
 3. شیر توالت تنسر Tenser مدل آکوا کروم
 4. شیر توالت تنسر Tenser مدل رومنس کروم
 5. شیر توالت تنسر Tenser مدل سانیل
 6. شیر حمام تنسر Tenser مدل رومنس کروم
 7. شیر حمام تنسر Tenser مدل مادرید
 8. شیر روشویی پایه بلند تنسر Tenser مدل سانیل
 9. شیر روشویی تنسر Tenser مدل aqua gold
 10. شیر روشویی تنسر Tenser مدل آرمانی کروم
 11. شیر روشویی تنسر Tenser مدل آکوا سفید کروم
 12. شیر روشویی تنسر Tenser مدل رومنس کروم
 13. شیر روشویی تنسر Tenser مدل لیون سفید
 14. شیر روشویی تنسر Tenser مدل مادرید
 15. شیر ظرفشویی تنسر Tenser مدل آکوا کروم
 16. شیر ظرفشویی تنسر Tenser مدل سانیل
 17. شیر ظرفشویی تنسر Tenser مدل سانیل استیل
 18. شیر ظرفشویی تنسر Tenser مدل لوتوس
 19. شیر ظرفشویی تنسر Tenser مدل مادرید
 20. ست شیرآلات تنسر Tenser مدل آرمانی استیل
 21. ست شیرآلات تنسر Tenser مدل آرمانی سفید
 22. ست شیرآلات تنسر Tenser مدل آرمانی طلایی
 23. ست شیرآلات تنسر Tenser مدل آرمانی کروم
 24. ست شیرآلات تنسر Tenser مدل آکوا استیل