1. هود مورب کن مدل parmis -M

  هود مورب کن مدل parmis -M

  قدرت مکش : 700 مترمکعب برساعت/ کنترل دار

  تماس بگیرید

 2. هود مورب کن مدل PARDYC

  هود مورب کن مدل PARDYC

  قدرت مکش : 700 مترمکعب برساعت/ کنترل دار

  تماس بگیرید

 3. هود مورب کن مدل TITAN

  هود مورب کن مدل TITAN

  قدرت مکش : 700 مترمکعب برساعت/ کنترل دار

  تماس بگیرید

 4. هود مورب کن مدل 1510

  هود مورب کن مدل 1510

  قدرت مکش : 700 مترمکعب برساعت/ لمسی / کنترل دار

  تماس بگیرید