1. اجاق گاز 4 شعله توکار صفحه ای لتو مدل PS-21 استیل
 2. اجاق گاز رو میزی کن مدل 532SF
 3. اجاق گاز رو میزی کن مدل ۵۳۱ SF
 4. اجاق گاز رو میزی کن مدل ۵۳۱s
 5. اجاق گاز رومیزی 6 شعله استیل SINJER مدل SIS 602
 6. اجاق گاز 5 شعله داتیس استیل مدلDS-512
 7. اجاق گاز 4 شعله داتیس استیل مدلDS-401
 8. اجاق گاز 5 شعله داتیس استیل مدل DS-501
 9. اجاق گاز 5 شعله داتیس استیل مدلDS-502
 10. اجاق گاز 5 شعله داتیس استیل مدلDS-505
 11. اجاق گاز 5 شعله داتیس استیل مدلDS-508
 12. اجاق گاز 5 شعله داتیس استیل مدلDS-509
 13. اجاق گاز 5 شعله داتیس استیل مدلDS-510
 14. اجاق گاز 5 شعله داتیس استیل مدلDS-511
 15. اجاق گاز 5 شعله داتیس استیل مدلDS-514
 16. اجاق گاز 5 شعله داتیس استیل مدلDS-515
 17. اجاق گاز 5 شعله داتیس استیل مدلDS-516
 18. اجاق گاز رومیزی استیل SINJER مدل SIS 503
 19. اجاق گاز2شعله داتیس استیل مدلDS-201