1. شیر روشویی البرز روز مدل ارغوان
 2. شیر روشویی البرز روز مدل اسپیرال
 3. شیر روشویی البرز روز مدل اسپیرال برنز
 4. شیر روشویی البرز روز مدل باران
 5. شیر روشویی البرز روز مدل برمودا
 6. شیر روشویی البرز روز مدل تنسو
 7. شیر روشویی البرز روز مدل داک
 8. شیر روشویی البرز روز مدل درسا
 9. شیر روشویی البرز روز مدل رایان
 10. شیر روشویی البرز روز مدل رویا
 11. شیر روشویی البرز روز مدل ستاره
 12. شیر روشویی البرز روز مدل صدف
 13. شیر روشویی البرز روز مدل فلت
 14. شیر روشویی البرز روز مدل مرجان
 15. شیر روشویی البرز روز مدل مروارید
 16. شیر روشویی البرز روز مدل موج
 17. شیر روشویی البرز روز مدل نیلا
 18. شیر روشویی البرز روز مدل کارن
 19. شیر روشویی البرز روز مدل کارن سفید
 20. شیر روشویی البرز روز مدل کارن طلایی
 21. شیر روشویی البرز روز مدل کارن مشکی
 22. شیر روشویی البرز روز مدل کروز
 23. شیر روشویی البرز روز مدل یونیک
 24. شیر روشویی پایه بلند البرز روز مدل فلت