1. اجاق گاز 5 شعله استیل توکار ایلیا استیل مدل : S 502
 2. اجاق گاز 5 شعله شیشه ای ایلیا استیل مدل : G 504 M
 3. اجاق گاز رومیزی 5شعله درسا مدل راک
 4. اجاق گاز 2شعله درسا مدل دومینو
 5. اجاق گاز 4 شعله شیشه ای ایلیا استیل مدل : G 402
 6. اجاق گاز 4 شعله شیشه ای ایلیا استیل مدل : G 415
 7. اجاق گاز 4 شعله شیشه ای ایلیا استیل مدل : G 408
 8. اجاق گاز 4 شعله شیشه ای ایلیا استیل مدل :G 416
 9. اجاق گاز 5 شعله استیل توکار ایلیا استیل مدل : IS 5902W
 10. اجاق گاز 5 شعله استیل توکار ایلیا استیل مدل : S 504
 11. اجاق گاز 5 شعله استیل توکار ایلیا استیل مدل : S501
 12. اجاق گاز 5 شعله شیشه ای ایلیا استیل مدل :G 506
 13. اجاق گاز توکار 5 شعله صفحه ای لتو مدل PS-22 استیل
 14. اجاق گاز رو میزی کن مدل ۵۱۳S
 15. اجاق گاز رومیزی 5 شعله استیل مدل S-5701 استیل البرز
 16. اجاق گاز رومیزی 5 شعله استیل مدل G86 اخوان
 17. اجاق گاز رومیزی 5 شعله استیل مدل S-5901 استیل البرز
 18. اجاق گاز رومیزی استیل SINJER مدل SIS 101D
 19. فر توکار برقی درسا مدل آترا
 20. (فر+مایکروویو) PCMO-101 لتو
 21. اجاق گاز 4شعله استیل توکار ایلیا استیل مدل : S 401
 22. اجاق گاز 5 شعله استیل توکار ایلیا استیل مدل : S 503
 23. اجاق گاز 5 شعله شیشه ای ایلیا استیل مدل : G 503 M
 24. اجاق گاز 5 شعله شیشه ای ایلیا استیل مدل : IS 5902W