ر ظرفشویی اهرمی قهرمان مدل

 1. شیر ظرفشویی دوکاره تصفیه دار قهرمان

  شیر ظرفشویی دوکاره تصفیه دار قهرمان

  شیر ظرفشویی تتراس دو منظوره قهرمان با امکان وصل تصفیه آب به آن برای کسانی که نمیخواهند شیر تصفیه جداگانه بر روی سینک داشته باشند

  تماس بگیرید

 2. شیر ظرفشویی قهرمان مدل آلمانی - اهرمی

  شیر ظرفشویی قهرمان مدل آلمانی - اهرمی

  قیمت مناسب در کنار استفاده از کارتریج ایتالیایی

  تماس بگیرید

 3. شیر ظرفشویی قهرمان مدل ایتالیایی - اهرمی

  شیر ظرفشویی قهرمان مدل ایتالیایی - اهرمی

  قیمت مناسب در کنار استفاده از کارتریج ایتالیایی

  تماس بگیرید

 4. شیر ظرفشویی قهرمان مدل سوئیسی - اهرمی

  شیر ظرفشویی قهرمان مدل سوئیسی - اهرمی

  قیمت مناسب در کنار استفاده از کارتریج ایتالیایی

  تماس بگیرید

 5. شیر ظرفشویی/ سینک علم تخت قهرمان مدل فلت رویال - اهرمی

  شیر ظرفشویی/ سینک علم تخت قهرمان مدل فلت رویال - اهرمی

  قیمت مناسب در کنار استفاده از کارتریج استاندارد المانی

  تماس بگیرید

 6. شیر ظرفشویی/سینک قهرمان مدل برسام - اهرمی

  شیر ظرفشویی/سینک قهرمان مدل برسام - اهرمی

  قیمت مناسب در کنار استفاده از کارتریج استاندارد

  تماس بگیرید